Tercümanlıkla mütercimliğin farkları nelerdir?

Mütercim ve tercüman kelimeleri özellikle ülkemizde aynı amaçla kullanılır ve aynı işi yaptıkları zannedilir. Bu yanlış bilgi her iki kelimenin de dilimize Arapçadan gelmiş olması ve her ikisinin anlamının da tercüme etmek yani çevirmek olmasındandır. Tercüman ve mütercim aynı işi yapan kişiler olarak hatalı bir şekilde hafızalarımızda kalmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise her iki kelime için aynı sonuç çıksa da tercümanın tanımında ‘’Göze görünen bir olayı, durumu veya biçimi anlamlı şekilde dile getirmek’’ olarak sözlü çeviri olduğunun altı çizilmiştir. Mütercim kelimesi ise yine çevirmen olarak anlamlandırılmıştır.tercüman ile mütercim farkları, tercümanın mütercimden farkları, mütercimin tercümandan farkı

Aslında tercümanlık ve mütercimlik arasında hiç de azımsanmayacak derecede farklar vardır. Mütercimlik yazılı bir metin üzerinden çeviriyi yapmayı gerektirir. Mütercimliği meslek edinen kişi ticari, hukuki, edebi, siyasi, tıbbi ve teknik konulardan birini seçer ve bu konuda hedef dilde ve kaynak dilde kullanılan her türlü kelime, atasözü, deyim, kavram ve terimleri öğrenir. Her iki dilde de sadece konuşmak değil okuyabilmek ve yazabilmek esastır. Bu eğitimi alamayan kişi istemese de yanlış çeviri yapacaktır. Yazılı olarak çeviri yapacağı için kültür paylaşımında büyük rol oynar.

Tercümanlık ise sadece sözel olarak çeviri yapmak demektir. Yine belli bir eğitim sürecinden geçmek önemlidir fakat tercümanlık yapabilmek için mütercimliğin aksine her iki dilde iyi bir okur-yazar olma zorunluluğu aranmaz. Tercümanlık yapacak kişinin hedef dili anadili gibi bilmesi ve diller arası kelimeleri örtüştürebilmesi yeterlidir. Birinde sadece dil bilmek yeterli olabilirken diğerinde akademik bilgi şarttır. Özetle tercüman mütercimlik yapamaz fakat mütercim tercümanlık yapabilir. Sıkça rastlanan bu karışıklıktan olsa gerek son zamanlarda mütercimlik kelimesi yerini yazılı tercümanlık kelimesine bırakmıştır. Tercümanlık ise sözlü tercümanlık olarak halk arasında duyulmaya başlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir