Revaga 670 Saç Lazeri

Revage 670 saç lazeri aletinin bir ünitesi de, saç mikrofotografisi aletidir. Böylelikle saçın mikrofotografları uygulama öncesinde çekilmekte ve bunun üzerinde uygulama yapılacak saçların niteliği saptanmakta ve etki edip etmeyeceği belirlenebilmekte ve aynı zamanda hastaya da gösterilebilmektedir.saç lazeri, saç ekimi, kellik tedavisi

Bu aletle ayrıca tedavi belli süre uygulandıktan sonra sonuçların ne olduğu konusunda da, hem uygulayıcı hem de hasta objektif olarak bilgi sahibi olabilmektedir. Bunun uygulamasını birazdan biz de yapabiliriz. Tedavi protokolü doktorun belirleyebileceği bir unsurdur. Bir programa göre her hasta için ayrıca belirlenmektedir. Revage 670 aletinin nasıl etki yaptığının çok kısaca bu arada açıklayalım. Bu güne kadar yüz binden fazla tedavi uygulamasındaki kayıtlar sonucunda elde edilen saç yoğunluğunun artımının sebebi vilor simülasyondur. Bu fotobiyojenik büyüme olarak da isimlendirilmektedir.

Revage 670 aletinde, bu etkiyi sağlamak için çok temel iki özellik bulunmaktadır. Bir tanesi, demin de söylediğimiz gibi 670 nanometre dalga boyundaki lazer ışının uygulanması. Diğer ise rotasyonel aletin özelliği nedeniyle saçlı derideki saç foliküllerinin her birine eşit homojen belirlenebilir ve tekrarlanabilir lazer etkisi sağlanabilmesidir. Revage 670 saç lazer cihazının çok genel bir başka özelliği de lazer ışınının doğrudan kaynağından saçlı deriye uygulanmasıdır. Yani aynalar yansıma sistemleri kullanılmadığı için lazer ışınından en fazla verim elde edilmesi, en fazla etki göstermesi sağlanmaktadır.

Revage 670 saç lazeri cihazı bu saç yoğunluğunun arttırılması ve dökülmenin azaltılması konusundaki etkininasıl göstermektedir? Yapılan çalışmalarla bu ortaya konmuştur. Özellikle Prof. Micheal Henry’nin çalışmaları bu konuyu açıklığa kavuşturmuştur.

Kendisi düşük güçte lazer tedavisi ile özellikle saç gençleştirmesi konusunda dünyada en çok çalışma yapılan ve en önerilen otoritelerden birisidir. Onun çalışmaları göstermiştir ki, bu saç lazeri cihazının etkisi temel olarak lazer ışınının solunumu arttırması şeklinde olmaktadır. Mitokondri hücre içinde hücrenin enerji santrali olarak görev yapan çok küçük yapılardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir