Multipl skleroz (multipl skleroz) Hastalığına Dair Bilinmesi Gerekenler

MS hastalığında görülen belirti ve semptomlar diğer birçok nörolojik durumu taklit edebilir. Bu nedenle ayırıcı tanı için ayrıntılı bir öykü, fiziki muayene, bazı testler ve görüntüleme teknikleri gereklidir. Bir hastalığı teşhis etmek için kullanılabilecek özel bir test yoktur. Teşhis için, öncelikle semptomların başlamasının diğer olası nedenleri dışlanmalıdır.multipl skleroz nedir, multipl skleroz teşhisi, multipl skleroz tedavisi

Teşhis için bir nörolog tarafından ayrıntılı bir nörolojik muayene gereklidir. MR, beynin ve omuriliğin miyelin kılıfında herhangi bir hasar olup olmadığını gösterebilir. Diğer bir deyişle MR, teşhisi doğrulamada en büyük yardımcılardan biridir.

Semptomatik olarak vitamin eksikliği veya optik nöromiyelit olarak adlandırılan MS’e çok nadir fakat potansiyel olarak çok benzer bir durum olan hastalığı ayırt etmek için genellikle kan testleri yapılır.

Lomber ponksiyon, bir iğne kullanarak arkadan beyin omurilik sıvısı örneği almak için kullanılan bir prosedürdür. Beyin omurilik sıvısı, beyni ve omuriliği çevreleyen sıvıdır ve bu sıvıda meydana gelen değişiklikler sinir sistemi ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Multipl skleroz hastalıklarının tedavisi

Multipl skleroz teşhisi için spesifik bir test yoktur. Bir hastalığın teşhisi, diğer hastalıklar ortadan kaldırılarak yapılır. Başka bir deyişle, MS hastalığıyla ilişkili semptomlar ve belirtiler bazı kişilerde belirgindir, bazılarında ise çok daha az yaygındır. Dolayısıyla MS tanısı; Bazı hastalarda klinik veriler, laboratuvar bulguları ve radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılarak elde edilen veriler ışığında bu kolaylıkla tespit edilebilir, bazı durumlarda teşhis edilmesi daha zordur. Bu gibi durumlarda hastanın izlenmesi zorunludur. Şu anda, 2017 McDonald kriterleri multipl sklerozu teşhis etmek için uygulanmaktadır. Doktor önce hastanın ayrıntılı bir öyküsünü alır ve ardından nörolojik bir muayene yapar. Laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme testlerinden elde edilen sonuçlar bu kriterleri karşılıyorsa kişiye multipl skleroz teşhisi konur. MS teşhisi konan kişilerin tedavisi, atakların sayısını ve hastalığın kişi üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Multipl skleroz nöbetleri sırasında, bir kişiye genellikle intravenöz (IV) olarak bilinen metilprednizolon veya kortizon adı verilen bir steroid 3 ila 10 gün süreyle verilir. Bazı durumlarda oral kortizon tedavisine devam edilir. Bu süre zarfında tuz ve karbonhidratlar diyetten çıkarılır. Nöbet sayısını azaltmak ve hastanın bağışıklık sisteminde meydana gelen bozuklukları düzeltmek için kişiye özel çeşitli ilaçlar verilebilir. Multipl skleroz, hastanın mevcut durumuna göre uygun ilaçlarla tedavi edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir