Migren Tedavisi Nasıl Yapılır?

Migren episodik dediğimiz dönemler halinde gelen baş ağrısıdır. Nörolojik anlamda fokal serebral ve beyin sapı bozukluğu olur. Prodrom denilen öncü belirtilerinde duygusal değişiklikler olur. (depresyon, aşırı çoşku , esneme , uyku hali vb.)migren tedavisi, migren tedavisi yapımı, migren tedavisi nasıl yapılır

Baş ağrısı tek taraflı başlayıp diğer tarafa yayılım gösterir. Frontal bölge dediğimiz ,beyinin ön bölgesinden başlayıp ocipital denilen, arka bölgeye doğru yayılır. Ağrı göz ,kulak, yanak ve boyuna yayılım gösterebilir. Yüz ağrısına bulantı , kusma fotofobi denilen ışık çakmaları eşlik eder. Ağrı zonklayıcı ve pulsatif denilen kalp atımları ile senkron olarak devam eder. Ağrılı dönemde hasta karanlıkta kalmayı tercih eder. Ağrı , hastanın iş yapma kapasitesinde ve fiziksel aktivitede azalmaya sebep olur.

Migren sırasında fotofobi (ışıktan rahatsızlık), fonofobi (sesten rahatsızlık), osmofobi (kokulardan rahatsızlık), mide bağırsak bulguları (diyare), bulanık görme genellikle nöbetlere eşlik eder. Nöbetler başladığı gibi saatler içinde sona erebilir. Bayanlarda , menstrüel dönemlerde baş ağrısı atağı görülebilir.

Fiziksel oluş şekli kafa derisi (scalp) arterlerinin genişlemesi neticesi , kafa derisi kan akımında artma ve yüksek ampültütlü pulsasyon olur. Buna karşı beyin dokusu denilen korteksin bölgesel kan akımı azalır. Baş ağrısı fazında eksternal karotis arter kan akımında artış olur. Migren ataklarında fokal oligopeni denilen kan akımı azalması arkasından hiperemi denilen aşırı kan akımına yol açar.

Migren olan kişilerde , sistemik olarak ve beyinde magnezyum eksikliği tespit edilmiştir. Magnezyum eksikliği olanların fosfor metobolizmasıda genellikle bozuktur. Tuzların bu şekilde metebolizmasının bozukluğu, hücre polarizasyonunu bozulmasına yol açar . Hücresel uyarının, kablolama sisteminde bir yerden, diğer bir yere gitmesi için gerekli uyarının olmaması, hücresel düzeyde kendi başına uyarılmaya yol açar.Bu durum , hücreler arası anarşi demektir. İletişimin olmadığı bir sistemde, uzuvlar arası dengeli çalışma olamayacağından sistem bütünlüğü bozulur.

Migrende sprinding denilen yayılan vazokontriksiyon teorisi vardır. Bunda arkadan öne doğru damarsal yapıda daralma oluşur. Bu daralma neticesi ışıktan rahatsızlık ve diğer belirtiler meydana çıkar. Daralan bölgelerin dışındaki alanlarda ,genişleme ise bölgesel kanlanmada artışa ve uyarılmanın artışı olur. Kanlanmadaki değişiklikler hücresel düzeyde düşük veya yüksek kapasiteli çalışma demektir. Elektrik üretimi dengesizleştiğinde , beyin fonksiyonlarının hepsinin etkilenmesi ve neticede fonksiyon kaybı demektir.

Deneysel anlamda trigeminal denilen sistem aktive edilince , migren agrısının başladığı ve deri değişiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Migren ağrısında tedavi ilaçlar ile yapılmaktadır. Yalnız iki tür ilaç tedavisi vardır . Migren atak tedavisi ve psikosomatik koruyucu tedavi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir