İŞÇİ SAĞLIĞI MUAYENELERİ KİM TARAFINDAN YAPTIRILIR?

Son dönemde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizde denetimler artmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikler çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeyen işverenler ağır tazminatlar ödemek zorunda bırakılmaktadır. Tüm iş yerleri işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı ile çalışmalıdır. Bu personeller tam zamanlı çalıştırılabilmekte veya ortak sağlık güvenlik biriminden temin edilebilmektedir. Bu durumlar iş yerinin tehlike durumuna göre belirlenmektedir. İş sağlığı konusunda işçi sağlığı muayeneleri de büyük yer kaplamaktadır.iş sağlığı muayenesi yapımı, iş sağlığı muayenesini kim yaptırır, iş sağlığı muayene ücretini kim karşılar

İşçiler çalıştıkları sürede bir çok tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu tehlikelerin kaza ile sonuçlanmaması adına iş güvenliği uzmanları risk analizleri yapmaktadır. Bu analizler çerçevesinde gerekli kontrolleri ve önlemleri alarak kazaların oluşmasını engellemelidir. İş yeri hekimi ise benzer çerçevede çalışanların sağlık kontrollerini yaparak hastalıklarının belirlenmesini ve işe uygun olup olmadıklarını kontrol etmelidir. Meslek hastalıklarının önüne geçmek adına yapılan işçi sağlığı muayeneleri bu bakımdan önemlidir. Çalışma ortamlarında işçilerin başına gelebilecek herhangi bir kazadan işveren sorumludur. İşverenin üzerinde bulunan yükü almak adına iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanı ile çalışılmaktadır. Çalışanların periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılmalıdır. İşveren bunu çalışanlarından talep etmeli ve sonuçları iş yeri hekimi ile paylaşmalı, hekimin direktiflerine uymalıdır. Çalışanın dinlendirilmesi veya çalıştığı bölümün değiştirilmesi söz konusu olabilir. Hekim bunu işverene yazılı olarak bildirir ve bu dakikadan sonra sorumluluk işverene geçmiştir. Yapılması gereken işçi sağlığı muayeneleri tam teşekküllü devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde veya özel hastanelerde yapılabilir. Önceki zamanlarda aile hekimlerinin yapabildiği muayenelerin yetersiz olduğunun düşünülmesi ile daha detaylı incelemeler için artık sadece hastanelerden alınan belgeler geçerli olmaktadır.

İnsan sağlığından daha önemli bir konunun olmadığı düşünülürse işveren çalışanlarının sağlığından sorumludur. Bir işverenin tıp alanında bilgisinin yetmeyeceği düşünüldüğünde ise yardım alması gerekmektedir. Bu sebeple iş yeri hekimleri sorumluluğu alarak işverenlere yardımcı olmaktadır. Çalışanların işçi sağlığı muayeneleri konusunda takip yapmalı, sonuçları kayıt altında tutmalı ve risk durumuna göre düzenlemeler yapmalıdır. Hastalıkların oluşmaması sayesinde, çalışanın iş verimi artacaktır. Bu sayede işveren için de büyük kazançlar doğacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir