İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI KİMDİR?

İş sağlığı ve iş güvenliği konusu çalışanlar için çok önemlidir. Günün büyük bir bölümünü iş yerinde ve ağır çalışma şartlarında geçiren insanların can güvenliği tehdit altındadır. Bu sebeple iş yerlerinin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelerin uzmanlar tarafından yapılması uygun olacağı için iş güvenliği danışmanı ihtiyacı doğmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş yerlerinin tehlike gruplarına göre iş güvenliği danışmanı ile çalışma zorunluluğu getirmiştir.iş güvenliği danışmanı, iş güvenliği danışmanının görevleri, iş güvenliği danışmanı ne iş yapar

Bakanlık iş yerlerini az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayırmıştır. Az tehlikeli iş yerlerinde A, B ve C sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği danışmanları, tehlikeli iş yerlerinde A ve B sınıfı sertifikalı uzmanlar, çok tehlikeli iş yerlerinde ise yalnızca A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip danışmanlar çalışabilmektedir. A sınıfı sertifika için 10 yıllık bir iş deneyimi, B sınıfı sertifika için ise 3 yıllık bir deneyim gerekmektedir. Mühendis, mimar ve teknik elemanlar, iş güvenliği eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınava katılıp geçer not alarak C sınıfı sertifika sahibi olabilirler. İşverenlerin iş güvenliği danışmanı ile işbirliği içinde olması gerekmektedir. Çalışma ortamları tehlikelere açık alanlardır. Çalışan bireylerin sağlıklarını korumaları açısından bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu sebeple iş güvenliği danışmanları işçilere eğitimler vermektedir. Acil durumlarda oluşacak kazaların en aza indirilmesi için çalışanlarla birlikte acil durum planlaması yapılmalı, her çalışan bu konularda eğitilmelidir. Ayrıca tehlikelerin oluşmadan önce engellenebilmesi için, risk analizleri iş güvenliği danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu sayede çalışanların sağlığını tehdit edecek her durum öngörülüp, gerekli düzenlemelerle giderilebilecektir.

Çalışanların güvenli bir ortamda çalıştıklarını bilmesi sayesinde iş verimliliği artacaktır. Bu işveren için de önemli bir gelişme olacaktır. Güven ortamını sağlamak ise tamamen iş güvenliği danışmanı sorumluluğunda olmalıdır. Bu sebeple işveren ve iş güvenliği danışmanı birlikte çalışmalı, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Anlaşılacağı üzere, uzun zamanlar geçirilen iş yerlerinin hepsi tehlikelere açıktır ve hepsi iş güvenliği danışmanları ile düzenlenmelidir. Bu sayede insan sağlığını tehdit edecek her türlü kazadan kurtulabilinir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir