İkebena Çiçeklerle Vazo Süsleme Sanatı

Japonya’ da çiçeklerle vazoları süsleme sanatı çok eski zamanlardan beri yapılagelmektedir. Bu sanatın kökü ta budizmin derinliklerine kadar inmektedir. İkebana kelimesi (çiçekleri su içerisine koymak) anlamına gelmektedir. Japonya’ da buda mabetlerindeki rahipler bu işin ilk ustalarındandır. Onlar tabiatın bir yaratığı olan çiçekleri şekil ve renklerine göre seçip, uygun vazolara yerleştirmeyi pekiyi başarmışlardır. İkebana insanların ruhen daha duygulu ve görünüşlü olmalarına yaramaktadır. Japonya’da genç kızlar evlenmeden evvel muhakkak bir defa ikebana kurslarından geçerler. Kızlar için en güzel çeyiz, japon usulü çiçekler vazolara yerleştirme sanatını bilmeleri ve hayatta da buna uygulamayı devam ettirmeleridir.ikebena süsü

İkebana okulunda çiçek sanatının başlıca önemli iç faktörü, gök, insan ve topraktır. İkebananın çeşitli stilleri vardır. Mesala (rikka) sitilinde tabiatın harikaları açıklanmaktadır.(Schohka) sitilinde tabiat kanunu ile insan münasebetleri aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Japonya da dini bayramlarda bu sitil hala kullanılmaya çalışılmaktadır. Yeni modern ikebana stillerinden (Nageire) ve (Moribana) ise Avrupalalıların hisselerine ve modern insanların şahsiyetlerine uymaktadır.

Japon ya da vazoların çiçek veya dallarla süslenmesi, bir şair maharetiyle yapılır. Vazolarda dalların duruşunun derin mana ve anlamları vardır. Mesala vazolarda dalların ve çiçeklerdimdik duruyor ise kuvvet, açıklık, dürüstlük ve doğruluk ve erkeklik anlamına gelir. Vazolarda dallar ve çiçeklerin eğri büğrü duruşu yumuşaklık, uysallık, dişilik, anlamına gelmektedir. Vazolarda dalların veya çiçeklerin daire yada yarım daire şeklinde durması emniyet, dürüstlük anlamına gelmektedir.

Muhtelif çiçek dallarının yukarıda belirtilen manalarına göre vazolara yerleştirilmesi için gerekli bir talim ve terbiyeye ihtiyaç vardır.

Bilindiği gibi Kasımpatları veya diğer bir adıyla Krizantem Japonların milli çiçeği dir. Her sene 9 eylül günü Krizantem bayramı Japonya da kutlanmaktadır. İmparatorun muhteşem sarayından fakir bir Japon ferdine kadar herkes birden bugünü çiçeklerle kutlarlar.

İkebana kaidelerine göre açmış olan bir çiçek erkeklik, tomurcuk olan çiçek dişilik anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ikebanada kırmızı çiçek erkeklik sembolüdür. Sarı ve beyaz renkler ise ikebanada kadını canlandıran çiçekler olarak kabul edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir