Ciğer Çeperindeki Engellemeler Nelerdir?

Oksijen ve karbon dioksit moleküllerinin geçtiği hava kesesi ve kılcal damar çeperinin toplam kalınlığı 0,2 mikrondur. Normal koşullarda bu kalınlık, gazdan geçişi için bir engel teşkil etmez. Ancak bazı hastalıklar yayınmayı aksatabilir, örneğin anfizemde olduğu gibi yayınma alanı daralabilir; akciğerlerdeki kan dolaşımında bir tıkanma olabilir veya kılcal damar çeperleri kalınlaşabilir. Kalınlaşma akciğerlerde aşırı lifsi doku üretilmesine yol açan sarkoidoz gibi hastalıklarda ve hava keselerinin çeperleriyle kılcal damar çeperleri arasında ödem oluşma; sonucu meydana gelir. Bu gibi durumlarda kılcal damarlar da genişler ve gaz moleküllerinin aşmaları gereken mesafe artar. Bütün bunlar yayınmayı aksatan olaylardır.ciğer çeperi, ciğer çeperi engellenmesi

Kalp yetmezliğinde olduğu gibi, kalpten pompalanan kan miktarı azalınca dokulara yeterince alyuvar gelmez. Bu yetersizlik dokularda alyuvarlar can daha fazla oksijen soğurmasıyla giderilir. Kansızlıkta, dokulara giden alyuvar miktarı yine azalır ve bu kez kalpten pompalanan kan miktarı artırılır. Alyuvarlar, hücre metabolizmasını aksatacak biçimde zehirlendiklerinde hemoglobinin oksijen iletme yeteneği de azalır. Bu durum örneğin karbon dioksit gazının solukla alınması sonucu meydana gelir. Hemoglobin karbon monoksit gazını oksijenden daha önce yüklenir ve pembe bir renk alır. Bu renkte olmasına rağmen kan çok az oksijen içermektedir. Ayrıca hemoglobin sulfonamit, primakuin gibi bazı ilâçların etkisiyle normal yapısını yitirerek methe moglobine de dönüşebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir