Alzheimer Hastalığını Yakından Tanıyın

Alzheimer hastalığı (Alzheimer hastalığı), beynin belirli bölgelerinin zamanla kademeli olarak hasar görmesi sonucu tüm zihinsel aktivitelerde, özellikle hafızada, günlük işlevlerde ve davranışta bir bozulma olarak kendini gösteren bir yaşlılık hastalığıdır.alzheimer hastalığı, alzheimer hastalığı belirtileri, alzheimer hastalığı tedavisi

Alzheimer hastalığı bir yaşlılık hastalığıdır ve bu hastalıktan muzdarip insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun nedeni dünya nüfusunun yaşlanmasıdır.

Yaşlı nüfus artışının en önemli nedeni, genç nüfustaki kademeli düşüş ve yaşam beklentisinin artmasında sıklıkla ölüme neden olan kalp damar hastalıkları ve kanser gibi hastalıklara karşı geliştirilen korunma yöntemlerinin başarısıdır.

1950’lerde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Amerika ve Avrupa’da doğurganlıkta bir artış görüldü ve buna “bebek patlaması” denildi. Bir öncekilere göre çok daha kalabalık olan bu nesil büyüdükçe ve olgunlaştıkça daha az çocuk sahibi oldu ve nüfus 2000’li yıllardan itibaren görülmemiş düzeyde yaşlanmaya başladı.

Şu anda dünya çapında yaklaşık 40 milyon Alzheimer hastası olduğu bilinmesine rağmen, bu sayının 2050 yılına kadar 115 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de halen 600.000 ile 1 milyon arasında hasta olduğu tahmin ediliyor, ancak Türkiye’nin 2050 yılına kadar dünyada en fazla Alzheimer hastası olan 4. ülke olacağı tahmin ediliyor.

Hastalık bilinci araştırması ile hastalığın erken dönemde kontrol altına alınabilmesi için erken teşhisin yapılması önemlidir. Bu durum hasta yakınlarının yanı sıra Alzheimer hastalarının da yaşam kalitesini artırmakta ve hastalığın tedavi maliyetini düşürmektedir.

Alzheimer geçmişi

Alman nöropsikiyatrist Alois Alzheimer, bu hastalığı tanımlayan ilk kişiydi. 1902’de, 51 yaşındaki Auguste Deter adlı bir hasta, bir doktor tarafından kocasının adını aldı. Bu, Alzheimer hastalığına neden olur. 1906’da hastanın ölümünden sonra Alzheimer Doktor Otopsisi.

Aldığı beyin örneklerinde, hastanın beyin korteksinde incelme ve hücrelerin içinde ve çevresinde çeşitli kümeler bulur. Plak ve lifleri tanımlayan Alzheimer hastalığının bu buluşu, ilerleyen yıllarda tıbbi kongrelerde sunulacak ve Alzheimer hastalığı olarak biliniyor.

DSM-V’ye göre Alzheimer teşhisi

DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), akıl hastalığı için tanı kriterlerini güncelleyen bilimsel bir alandır. Bilimsel ve son zamanlarda kabul edilmiş kanıtlar ışığında, aşağıdaki durumlar DSM-V’ye göre Alzheimer demansı olarak teşhis edilmelidir.

Karışık dikkatin işlev bozukluğu

Yürütme işlevlerinin ihlali

Öğrenme ve hafıza bozukluğu

Dil bozulması

Algısal bozukluk

Sosyal bilişin bozulması

Dünya Alzheimer Hastalığı Derneği’ne Göre Alzheimer Teşhisi

Dünya Alzheimer Hastalığı Derneği, insanların kendilerinin veya akrabalarının Alzheimer olup olmadığını anlayabilmeleri için bilmeniz gereken 10 semptom yayınladı. Bu semptomlardan bir veya daha fazlasına sahipseniz, bununla ilgili bir merkez veya bir doktora başvurmalısınız.

Günlük yaşamı etkileyen unutkanlık

Planlama ve hesaplama da zordur

Sorunsuz tamamlanan görevleri tamamlayamama

Kafa karıştırıcı zaman ve yer

Görüntüleri algılamada zorluk

Kötü konuşma ve anlayış

Bir şeyleri kaybetmek ve onlar için başkalarını suçlamak

Yargılama ve karar verme zorluğu

Sosyal faaliyetlerin reddi

Kişilik ve davranış değişikliklerinin gösterilmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir